Τεχνικές, katas, kumite

Το  Shotokan καράτε είναι μια από τις ευρύτατα ασκούμενες μορφές καράτε στον κόσμο σήμερα και ένα από τα πιο παραδοσιακά. To Shotokan στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Kihon (βασικές τεχνικές), Kata (μορφές) και Kumite (αγώνας μεταξύ αντιπάλων).

Kihon (βασικές τεχνικές)
Υπάρχει  μια  πλειάδα  από  τεχνικές  που  σταδιακά  ο  καρατέκα  πρέπει  να μάθει. Είναι  ο  κορμός  του  καράτε  και  θα  πρέπει  να  προσέξει  πολύ  για  να  μπορεί  μετά  να  εκτελεί  σωστά  τα  katas  και  αργότερα  το  kumite.  Οι  βασικές  τεχνικές  είναι  ότι  το  αλφαβητάριο  στο  σχολείο. Χωρίς  αυτό  δεν  μπορούμε  να  γράφουμε  λέξεις. Και  στο  καράτε  οι  λέξεις  δεν  είναι  άλλες  από  τα  κatas.

Katas (μορφές)
Τα  katas  στο  Shotokan  της  J.K.A  είναι  26.
To  καθένα  αντιστοιχεί  αρχικά  και  σε  μία  ζώνη  και  αυξάνεται  ο  βαθμός  δυσκολίας  τους  ανάλογα  με  το  επίπεδο  της  ζώνης. Τα  katas  είναι  ένα  σύνολο  από  τεχνικές  οι  οποίες  πρέπει  να  εκτελούνται  σωστά, σε  σωστό  χρόνο  και  με  την  σωστή  δυναμική  τους.

Kumite (αγώνας με αντίπαλο)
Αρχικά  ο  ιδρυτής  του  Shotokan  απέφευγε  την  διδαχή  του  kumite, διότι  πίστευε  ότι  η  σωστή  κατάρτιση  του  καρατέκα  στα  katas,  ήταν  αρκετή  για  να  αντιμετωπίσει  οποιονδήποτε  κίνδυνο  ή  προσβολή  της  σωματικής  του ακεραιότητας. Μετά  τον  θάνατό  του,  ο  μαθητής  του  που  ανέλαβε  ως αρχι-εκπαιδευτής  στην  J.K.A  master Μ. Ναkayama,  προώθησε  το  kumite  με  τους  κανονισμούς  αγώνων  που  ξέρουμε  και  σήμερα.