Νέα

Επίσκεψη Rob Groenewegen (21-30/07/2015)

gia site

Στον  σύλλογό μας, προπονήθηκε ο Ολλανδός εκπαιδευτής του Shotokan καράτε sensei Rob Groenewegen μαύρη ζώνη 5o Dan W.K.F, κατά  την  περίοδο  των  διακοπών  του  στο  νησί  μας, 21-30/07/2015.

O δάσκαλος Rob είναι  φίλος  της  σχολής  και  είναι  το  5ο καλοκαίρι  που  την  επισκέπτεται (2010, 2011, 2013, 2014, 2015). Ασχολείται  με  το  καράτε  35  χρόνια,  διδάσκει  σε  μια  πολυπληθή  σχολή  στην  Ολλανδία  και  είναι  μέλος  της  εξεταστικής  επιτροπής  της  κρατικής  Ολλανδικής  Ομοσπονδίας  Καράτε. Έχει  παρακολουθήσει  πάρα  πολλά  σεμινάρια  του  εκλιπόντα  Ιάπωνα  δασκάλου  Τ. Κase ο  οποίος  δημιούργησε  το  δικό  του  ‘’ρεύμα ’’  και  αργότερα  ιδιωτική  Ομοσπονδία  μέσα  στο  Σότοκαν  Καράτε. Προσφάτως  ο  sensei  Rob,  εντάχθηκε  στην  J.Κ.Α  Oλλανδίας.
Το 2010,  ο  sensei  Rob  τίμησε  την  σχολή  μας,  γράφοντας  σχετικό  άρθρο  στο  Ολλανδικό  περιοδικό  καράτε,  ''ΤΟΚΟΝ''. Διαβάστε το άρθρο  και  την  μετάφραση  του  εδώ.